44 Bình luận
  • ohisee
    @lam_hoang412 thực ra ném đá vui thì ko sao, nhưng nhiều bác rõ ràng rất ác ý. Làm quân đội quan trọng nhất là hiệu quả trên chiến trường (nếu có chiến sự). Còn thấm nhuần như vậy mà góp phần làm tăng hiệu quả chiến đấu thì càng tốt chứ sao.

    Còn khôn lỏi mất nết lấy được vợ nhưng chiến đấu thì lủi thì lại đáng phê phán.

    Như bác quân nhân này đảm bảo cũng rất "đắt vợ" chứ chả ế đâu.
Website liên kết