4 Bình luận
  • Strom
    Cỡ này ở ta đóng vài làn lương luôn. Hé
  • MariaLinhLinh
    Bộ trường này có lỗi nên phải trả lương là đúng. Ở ta làm gì có ai có lỗi, tất cả đều do khách quan.
  • vnn95
    Văn hóa liêm sỉ của mấy ông Nhật này khiếp thật!
Website liên kết