4 Bình luận
  • cristiano2
    Quan mà không có tí chính kiến nào, anh em vừa phản đối đã thay đổi thái độ rồi
  • tutuxinhxich
    Đm buổi trưa xem TV chương trình Nông thôn mới về nhà tái định cư cho người dân vùng lũ. Định nghĩa nhà kiên cố của lãnh đạo tỉnh nó khác của dân bản quá.
Website liên kết