1 Bình luận
  • Xa_co_ta_ra
    Nhiều hãng công nghệ (cả nước trong lẫn nước ngoài) quảng cáo "phân tích hành vi..." nhưng khi có một phần mềm cụ thể, cần phân tích cụ thể xem nó có phải là gián điệp không thì đến Mỹ cũng chịu chết, chỉ phỏng đoán rồi cấm thôi. Vậy nên cũng đừng có trách anh Quảng.
Website liên kết