2 Bình luận
  • TanNg
    Ầy, thế này thì đội bênh vực thuốc giả buồn lắm ấy.
  • ne0ltv
    Lò nóng quá, ko đứng gần để quạt được. Ra nghỉ tý tính sau
Website liên kết