11 Bình luận
  • thinker
    Bên đó cũng có thành ngữ "Bông lúa chín là bông lúa cấu đùi" nữa
Website liên kết