3 Bình luận
 • lnt4129
  Nghe đoạn học hành thấy giỏi thật
 • nhatlamottit
  Sao nghe tít giống bài: tình ca-phạm duy vậy
 • phonglk
  Bà này quá giỏi, quá quyết tâm. Có lòng yêu dân tộc nồng nàn
  Ở một diễn biến khác thì bà này có nói gia đình năm 75 ra đi vì không sống được dưới chế độ cs.
Website liên kết