2 Bình luận
  • Jennyhp
    "Nothing is 100 percent secure," wrote Terry Ray, chief technology officer at U.S.-based cybersecurity company Imperva, in a note. "Where there's a will, there's a way. The questions are: How much trouble would someone go to, and how much would they spend, to get your data?"
    Không cần biết đúng sai, BKAV được quảng cái miễn phía trên khắp các mặt báo
  • dreamy_sailor
    Tôi thấy lỗi nghiêm trọng nhất trò này là không cần nhìn vào máy, chỉ cần mắt giả mà vẫn mở được. Cân chỉnh cái mặt nạ thế thì còn thô sơ lắm, chưa nguy hiểm nhưng mà lúc mình ngủ đứa nào dán cái mắt giả lên mặt rồi mở dt ra nghịch thì phiền lắm.
    Mà BKAV lần này nhanh nhạy thật.
Website liên kết