5 Bình luận
 • tuanna0703
  Chắc ngoài sở hữu đất tại vị trí đắc địa thì chả còn gì
 • tantam
  Đất đất và đất
 • ohaivodoi
  Đất, vô cùng nhiều đất.
  Một ít phương tiện vận tải
  Và một số loại giấy phép kinh doanh, trong đó có những cái thuộc loại khó xin như hàng duty-free
Website liên kết