9 Bình luận
  • dongtataydoc88
    Đừng coi thường trình độ của các sư thấy Việt Nam. Bà hàng xóm e mãi ko có con, lên chùa xin 1 cái có luôn. Thằng con nhìn rõ giống ông sư trụ trì
Website liên kết