3 Bình luận
  • vnn95
    Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo về ý định thực sự của Triều Tiên. Họ nói rằng Triều Tiên có thể sử dụng nhóm nhạc như một công cụ để chiếm cảm tình của người Hàn Quốc và cải thiện hình ảnh. Hành động này có khả năng giúp Triều Tiên đạt được mục đích là giảm bớt các biện pháp trừng phạt quốc tế.

    Vãi các chuyên gia
Website liên kết