13 Bình luận
  • mrtamb9
    Em tưởng bị chó cắn, thua coin và bồ đá dễ dẫn đến tâm lý bất ổn chứ
  • THL
    Kinh nghiệm bản thân thì nếu ai đã từng bị chó cắn khi gặp chó lạ dễ sinh ra tâm lý sợ sệt dẫn đến hành động không được tự nhiên, con chó nó thấy hành vi của người đó đáng nghi và tấn công
Website liên kết