10 Bình luận
  • Applegriin
    Ủng hộ hết mình luôn!!
  • nhatlamottit
    Trc mẹ mình đốt nhiều. Từ khi đi chùa bớt đốt đc khối. Xóa thì khó bớt đốt đi là tốt
  • NhatLaBet
    Quan điểm của mình ở phần vàng mã này rất mâu thuẫn????
    Bản thân vẫn biết là đốt nhiều vừa lãng phí tiền của mình vừa tốn tài nguyên rừng.
    Nhưng đốt cho người thân ( cụ thể là Bố ) lại muốn đốt nhiều với suy nghĩ để cụ ở dưới đc thoải mái hơn...mặc dù ông cụ thân sinh khi còn là người trong giới khoa học????đương nhiên chả mấy tin vào chuyện trần sao âm vậy kiểu này
    Chùa chiền thì lại ko thích nhiều quá...
  • AvanSutoLatsu
    Nhà có một ít thì còn xung phong đi đốt, hôm nào ăn giỗ mà thấy nhiều quá là hãi, toàn trốn chỗ khác để khỏi phải đốt
  • paduc83
    Tục đốt vàng mã có trước khi đạo phật xâm nhập vào Việt Nam
  • paduc83
    Ai theo công giáo thì bỏ thờ cúng tổ tiê n, tương tự nếu theo đạo phật thì chỉ thờ cúng phật thôi chứ đừng lai căng.
    • hieutran
      @paduc83 thời thế đổi thay quá , ngày xưa xửa xừa xưa các cụ định nghĩa "lai căng" là "cha mẹ không thờ...", ngày nay thì phải thế cho đỡ "lai căng"
Website liên kết