6 Bình luận
 • kekin
  @sosk nhưng vấn đề là để hiểu được vấn đề chưa chắc là vấn đề cần phải hiểu. Cái khó là biết được vấn đề nằm ở đâu, nguồn gốc xuất phát điểm để vấn đề có thể được hiểu một cách sâu sắc nhất chứ không phải hiểu vấn đề ở bề nổi để dễ dẫn đến những bước sai lầm về sau trong việc nhận thức ra vấn đề và chắc chắn rằng hiểu được vấn đề hay lại từ vấn đề gốc phát sinh ra nhiều vấn đề khác để khi nhiều người cứ tự cho mình hiểu vấn đề nhưng lại đang tiếp tục dấn thân vào những điều khác của vấn đề và thật sự là chẳng thể hiểu được vấn đề.

  Em có hiểu được vấn đề không hả Sở?
 • sosk

  Bước 1. Empathize – Thấu hiểu vấn đề
  Mỗi khi “đụng độ” một vấn đề khó khăn, hãy tập thói quen đặt câu hỏi để tìm hiểu sâu sắc ngọn nguồn vấn đề. Thấu hiểu những nhu cầu, những nỗi khó khăn mà nó gây ra.

  Sau khi đặt ra các câu hỏi để tìm ra nguồn gốc vấn đề, phải tự hỏi bản thân mình 7 lần: "mình đã hiểu vấn đề?" để chắc chắn là đã hiểu vấn đề.
  • kekin
   @sosk nhưng vấn đề là để hiểu được vấn đề chưa chắc là vấn đề cần phải hiểu. Cái khó là biết được vấn đề nằm ở đâu, nguồn gốc xuất phát điểm để vấn đề có thể được hiểu một cách sâu sắc nhất chứ không phải hiểu vấn đề ở bề nổi để dễ dẫn đến những bước sai lầm về sau trong việc nhận thức ra vấn đề và chắc chắn rằng hiểu được vấn đề hay lại từ vấn đề gốc phát sinh ra nhiều vấn đề khác để khi nhiều người cứ tự cho mình hiểu vấn đề nhưng lại đang tiếp tục dấn thân vào những điều khác của vấn đề và thật sự là chẳng thể hiểu được vấn đề.

   Em có hiểu được vấn đề không hả Sở?
  • tantam
   @kekin Vấn đề là rất vấn đề vì không hiểu được vấn đề. Vì không hiểu vấn đề nên nảy sinh vấn đề cần hiểu được vấn đề. Song vì vấn đề chưa hiểu được vấn đề nên nảy sinh vấn đề không biết có hiểu đúng vấn đề. Thế nên vấn đề là cần hiểu được vấn đề
  • tieuphu
   @kekin Giải thích kỹ như vậy mới dễ hiểu
Website liên kết