5 Bình luận
  • better_man
    Đi ngược văn minh loài người
  • BondSuper
    Ng dân vẫn có quyền chọn là ko mua mà. Cười ra nước mắt với Đất nước tôi. Xăng E5 kém hay hao hơn Ron 95 ko fai là điều quan trọng ở đây nữa.
Website liên kết