3 Bình luận
  • ohisee
    2 ae nhà này đều chưa tính đến việc tăng tài nguyên, tăng năng suất
  • THL
    Trong cuốn Hoả Ngục của Dan Brown cũng hư cấu ra một nhà khoa học tạo ra thuốc gây vô sinh cho 1/3 nhân loại, để cứu thế giới khỏi bị diệt vong vì áp lực dân số
Website liên kết