1 Bình luận
  • Xa_co_ta_ra
    Thay đổi xoành xoạch thế này, mình lại nhớ đến Boris Yeltsin của nước Nga. Thay đổi thế nên mới tìm raPutin. Lần này không biết nước Mỹ sẽ tìm ra gì?
Website liên kết