7 Bình luận
 • dvq
  @tanng là tình dục được đa số ủng hộ nhưng chỉ còn thiểu số chưa tán thành quá bán )
 • TanNg
  Hiếp dâm là tình dục chưa được tán thành quá bán.
  Hiếp dâm tập thể là gì vậy ta?
  • dvq
   @tanng là tình dục được đa số ủng hộ nhưng chỉ còn thiểu số chưa tán thành quá bán )
 • qsilk
  Lại nhớ chuyện táo quân, chuyện to mà nói nhỏ thì sẽ thành chuyện nhỏ. Ngày xưa đi học cô giáo dạy nói giảm nói tránh thì các bác ấy đang áp dụng đúng những gì đã được học.
 • vnn95
  Bao giờ thì chuyển sang trào lưu Thậm Xưng đây
 • hardtrack1
  Bọn công chức ăn lương ,bóc lột nhân đân đéo nghĩ ra cái gì giải quyết vấn đề nhưng nghĩ cái nói giảm nói tránh thì thế giới chắc gọi bằng cụ
Website liên kết