49 Bình luận
  • L__I__N__K
  • NhinChiRuaChu
    VTV đẩy hết tiền nhà nước vào ông K+ rồi còn đâu, nói chung tiền nhà nước đã bị 1 số thành phần biến thành của riêng.
  • NHANVAT13
    @chaududan Mang tiền thuế của dân đi mua bản quyền, dân xem thì thu phí. => kinh tế nhà nước làm chủ đạo.
Website liên kết