2 Bình luận
  • tinobyg
    đm ông nào làm khách sạn mà đầu tư Panorama cũng 01 mớ đấy chứ đ** đùa đâu
Website liên kết