4 Bình luận
  • honglamsg
    ông này giờ còn dám mở miệng dạy dỗ và coi thường lương tâm nghề nghiệp của nhà báo.
  • haoak
    ... Thấy cảnh làm quan chưa, sa cơ thì thiên hạ chửi cả Họ. Các đồng chí đừng hãm con cháu " bà Triệu" nhé?
  • thuephongtro
    Cây thư mục họ triệu ở hà giang rất khủng
Website liên kết