20 Bình luận
  • stat_stat
    @quaiquy bác chỉ việc đăng kí trên uprace.vn, link web này với tài khoản strava của bác để khi chạy xong thì uprace sẽ lấy dữ liệu từ Strava để tính thành tích. Sự kiện bắt đầu từ 24/8 tới 23/9. Em sẽ cố quyên góp được 500k (chủ nhật chạy được nhân đôi thành tích )
Website liên kết