2 Bình luận
  • dura
    Mình thì chưa sử dụng, nhưng theo mình biết dòng này công ty Đại Thành bảo hành 15 năm lận đó bạn
  • bondaithanh
    Nếu bạn có điều kiện thì sử dụng bồn nước inox Dapha Xuất Khẩu á! còn không xài 316 Đại tahfnh cũng được
Website liên kết