15 Bình luận
 • TanNg
  Nên đánh thuế cho người giàu trở thành người nghèo, thế là xã hội trở nên công bằng.
 • SuperSliver
  Cuối cùng, TS. Nguyễn Đức Thành nhấn mạnh: “Khi ban hành một Luật thuế mới, điều quan trọng là tính minh bạch và trách nhiệm giải trình ở ngân sách của các cấp. Để có sự đồng thuận của công chúng thay vì những phản ứng dữ dội, phải nâng tính giải trình trong các khoản chi của ngân sách. Bởi tăng thu để phục vụ chi, nhưng chi như thế nào, người dân cần được rõ hiệu quả của các khoản chi đó.

  Hahaha
 • taymonkhanh
  Vẫn mãi là vấn đề TẬN THU thôi...
 • vnn95
  Tác động nhỏ - Tác động - Tác động không nhỏ - Tác động lớn
  • Marissa
   @vnn95 sai rồi.
   Khi bàn về thuế tài nhà, có 3 lựa chọn, chúng tôi đã thảo luận về tác động của thuế này tới đời sống nhân dân, có rất nhiều ý kiến khác nhau trong các tổ thảo luận nên để đảm bảo tính khách quan, dân chủ, chúng tôi quyết định bỏ phiếu đánh giá tác động với 3 lựa chọn: Tác động nhỏ; Tác động rất nhỏ; Không tác động. Kết quả là "Tác động rất nhỏ".
 • ConCoVN
  Thuế nhà giống kiểu bảo kê của XH đen nhỉ ? ( Trong khi đó đã nộp biết bao khoản thuế phí bảo kê khác rồi)
 • thuanpb68
  Ủng hộ. Cho bọn tư bản nó giãy chết đê.
 • hieu_3x
  Đánh thuế nhà sở hữu thứ 2 cao cho bọn đầu cơ sấp mặt luôn.
 • chaududan
  chỉ đánh thuế nhà thứ 2 thôi chứ? Định đánh thuế nhà thứ nhất à?
Website liên kết