1 Bình luận
  • taicv
    Đọc chưa hết, có chuyện đi xe khách ở VN, chuyện khách sạn ở Hội An.
    Toàn chuyện vui, riêng cái kết thì nhiều suy ngẫm phết.
Website liên kết