4 Bình luận
 • bjmbjmcay
  Mẹ vẫn là nhất!! ????
  Quan trọng là thanh niên k đủ lực để quyết định đc câu chiện.
 • MorningSi
  Thằng này nó lấy vợ hay làm ăn vậy trời ? Đàn ông không có chủ kiến, việc chuẩn bị đồ cưới mà cưa đôi tiền, làm cỗ chung nhưng chia tiền thì vô phúc làm dâu nhà này.
 • 4O4
  Sao thớt lại ví người ta như đàn bà? bộ đàn bà là cứ nhất nhất nghe lời mẹ và không có chính kiến à?
Website liên kết