13 Bình luận
 • downfall
  Eng sub: And ??? The game here that Johnson kick towards the goal and oh my God Siskmisk is fantastic save.
  But I believe he hits his nuts on the goal's pole. He's down.
  Let us have closer look at the instant replaying.
  Not only sacrifice himself this play but also sacrifice his future generations as well.
  Obviously go off his team, saving the ball right here but also losing TWO on the play.
  Putting his balls on the line, let us have a moment of silent for this man's fallen Brothers.
  As you see right here that he got to the ball and ??? the goal pole.
  Not only taking one for the team he took two... blah blah blah
  Nói chung sẽ fun hơn khi xem có sub
  Thanks me later
 • downfall
  Eng sub: And ??? The game here that Johnson kick towards the goal and oh my God Siskmisk is fantastic save.
  But I believe he hits his nuts on the goal's pole. He's down.
  Let us have closer look at the instant replaying.
  Not only sacrifice himself this play but also sacrifice his future generations as well.
  Obviously go off his team, saving the ball right here but also losing TWO on the play.
  Putting his balls on the line, let us have a moment of silent for this man's fallen Brothers.
  As you see right here that he got to the ball and ??? the goal pole.
  Not only taking one for the team he took two... blah blah blah
  Nói chung sẽ fun hơn khi xem có sub
  Thanks me later
  • 4O4
   @downfall "saving the ball right here but also losing TWO on the play" Anh ý đã cứu trái banh, nhưng làm bể hai trái dứng của chính mình
  • thinker
   @downfall
   As you see right here that he got to the ball and ??? the goal pole.
   shorted? (kiểu kết thúc bất ngờ khi chưa hết chu trình, đoản mạch)
  • m0nkey61
   @downfall Not only sacrifice himself this play but also sacrifice his future generations as well.
   lofty sacrifice
 • bonsevich
  Hic, xem thốn vãi.
 • bonsevich
  KLQ: hiện tại các bác có bị die đường mạng quốc tế không nhỉ? Đang dùng viettel.
 • MrGunny
  Xem quả đầu tiên em đã sờ xuống dưới vì thằng em nó giật mình . Quá thốn so với quy định
 • phongty
  đau chỗ xương cụt ngay mông đây mà, bị một lần thời học sinh, thốn lắm, lắm lắm
Website liên kết