2 Bình luận
  • qsilk
    Xã này không có người ở à?
    • 4O4
      @qsilk làm chức phó mấy xã nông thôn mà có đạo đức thì cả đời không tơ hào sơ múi được gì. Đi một chuyến hai ba năm về có của ăn của để không phải khúm núm ai. Chả sướng hơn?
Website liên kết