9 Bình luận
 • luanth
  Chặt vòi này mọc 8 vòi khác, trừ khi đập đầu con bạch tuột
  • PU69
   @luanth đập đầu con bạch tuộc thì sau ấy mỗi cái vòi sinh ra 1 cái đầu khác thì bỏ mẹ
 • Don
  Huyện em tinh giản 1 đồng chí sang năm đến tuổi về hưu. Cuối năm đăng tuyển thêm...16 vị trí )
 • mtmedia
  Bộ máy công giờ nó giống kiểu cuộn chỉ rối tung lên rồi. Các mối quan hệ nó lằng nhằng dây dưa vô cùng, ngồi nghe ông anh họ là phó hiệu trường An Ninh kể 1 lúc là đ** muốn cả nghe nữa. Giờ chỉ có chấp nhận cắt nhỏ ra mà gỡ lại thôi chứ trên chỉ xuống 1 đằng dưới lại làm 1 nẻo thôi
 • connhen
  Hell hydra
 • citihal
  Bất tử cmnr, đa cấp gọi băngd sư tổ
Website liên kết