2 Bình luận
  • triumf
    Vãi cả tít
    hiểu theo nghĩa là Thái Lan bắt (ép buộc) nhà sư (phải) quan hệ tình dục với thiếu nữ 14 tuổi
  • anhpt_92
    bỏ chữ "giữ" là khác nhiều lắm
Website liên kết