1 Bình luận
  • Cacacafe
    Thượng tọa Thích Nhật Từ: Ở chùa không có tập tục dâng sao, chùa nào làm việc đó là chưa phù hợp với chủ trương của đạo Phật.

    Vầy mà các thầy hay các vãi vẫn chưng lịch và "bảng giá" ở những vị trí vàng trước và trong chùa, tức là phạm pháp sao???
Website liên kết