2 Bình luận
  • atrith
    Nếu có thật thì kỷ nguyên mới sắp đến
  • triumf
    "Đa nhân cách" là cách gọi theo Phân tâm học phương tây, con phương đông và Việt Nam chúng ta gọi là "Vong nhập" nhé
Website liên kết