4 Bình luận
 • hoangtrung102
  Tin cũ rồi mà ?
 • gcdgcd
  Bổ sung ghế vầy chưa hợp lý lắm, nên đem mấy cái băng ghế dài dài ấy. Như vậy sẽ ngồi dc nhiều người hơn. Coi như chỗ nghỉ chân.
  • DQV
   @gcdgcd ghế kèm bàn mới dễ dùng dịch vụ và đặt bàn chỗ đó cũng để tránh dân ngồi mất thẩm mỹ.
Website liên kết