6 Bình luận
 • cuminh
  Sinh viên kiêm gián điệp tống cổ là phải rồi ????
 • anhtamct
  Trong khi siết chặt thị thực du học có thể giúp bảo vệ các dự án nghiên cứu của Mỹ, nó cũng có thể giúp gia tăng số lượng học giả người Trung Quốc trở về quê hương. Trích từ bài báo.
 • phong69
  Học giả trở về TQ nếu bị kìm kẹp về tư tưởng thì khả năng sáng tạo, nghiên cứu sẽ giảm nhiều.
 • badass
  Mọi thứ của Mỹ đều có dấu răng của TQ cả, bây giờ tống cổ hết thì vừa có lợi vừa có hại nhỉ. Nếu là gián điệp thì không còn bị TQ ăn cắp công nghệ, nhưng nếu không, tự Mỹ đẩy cho một cơ số người tài về cho TQ trong khi TQ thì đang chiêu mộ về không được.
Website liên kết