1 Bình luận
  • TKM
    Nói túm lại là họ tìm được điểm cân bằng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, để tận dụng được cái tốt của cả hai phía.
Website liên kết