2 Bình luận
  • signoreV
    Chỉ với người nước ngoài thôi. Chưa thấy nói với người bản địa
Website liên kết