14 Bình luận
 • thinker
  “Tôi nói thật, Tổng bí thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng. Tuy nhiên, Đảng ta với tinh thần khiêm tốn, không muốn sùng bái cá nhân, không muốn tuyệt đối hóa vai trò cá nhân mà đề cao vai trò tập thể của Đảng cho nên đôi khi không tuyên truyền một cách đầy đủ làm cho chúng ta không thấy đủ, thấy hết hệ thống đầy đủ những thành tựu về mặt lý luận mà chúng ta đã đạt được”, ông Thưởng phân tích.
  Cả bài mình tâm đắc nhất đoạn này.
 • signoreV
  Bốn làn ????
 • tuannguyenvt
  Mình thích autobahn
 • thinker
  “Tôi nói thật, Tổng bí thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng. Tuy nhiên, Đảng ta với tinh thần khiêm tốn, không muốn sùng bái cá nhân, không muốn tuyệt đối hóa vai trò cá nhân mà đề cao vai trò tập thể của Đảng cho nên đôi khi không tuyên truyền một cách đầy đủ làm cho chúng ta không thấy đủ, thấy hết hệ thống đầy đủ những thành tựu về mặt lý luận mà chúng ta đã đạt được”, ông Thưởng phân tích.
  Cả bài mình tâm đắc nhất đoạn này.
 • MadeInUSA
  Bớt Bớt cái miệng dùm cái! nói Thẳng ra luôn 3 cái đối tượng thù địch thế này thì.........
  còn lại đối tượng nào là bạn
  Nhóm thứ 2 sắp tuyệt chủng rồi...toàn tới tuổi vui vầy con cháu cả rồi
Website liên kết