1 Bình luận
  • chemgio
    Cũng thích em này nhưng thấy giọng không có lực mấy. Cảm giác giọng em ấy cần thoát tiếng hơn nữa mới mong tiến thêm được.
Website liên kết