2 Bình luận
  • Luster
    Năm nay là năm thứ 2 VN tham gia. Qua vòng bảng, vào bán kết. Bắn hạ 14/24 mục tiêu. Mặc dù tháp pháo bị lỗi 3 lần, thời gian thi đấu bị kéo dài, thua Myanma, nhưng do Myanma vi phạm qui chế bị loại nên ta chễm chệ nhất bảng.
Website liên kết