23 Bình luận
  • justchoai
    Kịch bản này cũng chính là cách các thương lái TQ thu mua mấy thứ tào lao của mình đấy
Website liên kết