1 Bình luận
  • tuxedo85
    Viettelpost có lợi thế về cơ sở hạ tầng chuyển phát, mấy dịch vụ sinh thêm cũng chỉ để khép kín và hoàn thiện hệ sinh thái của họ thôi. E tin là viettel post làm được
Website liên kết