38 Bình luận
  • AntiGod
    "nếu bố bạn nghèo thì đó không phải lỗi của bạn, nhưng bố vợ bạn nghèo thì đó chắc chắn là lỗi của bạn"
Website liên kết