1 Bình luận
  • manarola
    Giật title ghê quá ông nhà báo ơi. Trước giờ nó vẫn thế. GIờ mang lên báo các ông cứ đòi tẩy chay này kia. K có chỗ đó thì còn lâu chụp được khung đẹp nhất nhé.
Website liên kết