2 Bình luận
  • oxit09
    VN có thấy khởi kiện đâu bác.
    • cutataxoa
      @oxit09 giống ở chỗ bị áp chỉ tiêu, ở mình chẳng những không kiện cấp trên mà còn tặng quà cho cấp trên nữa kìa. Báo mới đăng ông chú trong ngành nhận chiếc ô tô gần 4 tỷ kìa.
Website liên kết