1 Bình luận
  • thuanha
    Tôi có nhiều tài khoản online (tên và mật khẩu dùng để đăng nhập các trang web). Ngoài cách lưu trữ truyền thống là file text không mã hóa thì anh em có kinh nghiệm gì về việc quản lý tài khoản này?
Website liên kết