41 Bình luận
  • Laughing
    Nói thiệt mình thấy nhiều cô lạ lắm, mỗi nhậu vô bị chồng nó đánh như bao cát nhưng tối nó năn nỉ ngọt nhạt sao mà hôm sau lại tươi rói, nhiều năm như vậy rồi, vẫn không bỏ thằng chồng vũ phu được. Không hiểu luôn.
Website liên kết