12 Bình luận
  • ntmj27
    Bao nhiêu ngày mà chưa phát hiện được thủ phạm thì cũng hơi lạ ?
  • Phaothu
    qua việc này em thấy mức độ an toàn nguồn nước sinh hoạt hà nội thật mong manh; lo sợ bọn khủng bố, hay thế lực thù địch mà nó chơi qua đường này thì hậu quả thật khôn lường;
  • 2iphone
    Thằng thủ phạm đổ thải này gây thiệt hại quá lớn cho xã hội, bắt được xử nghiêm.
Website liên kết