1 Bình luận
  • Sonomi102
    Nếu có phase 4 chúng ta sẽ có:
    - Xem được giấc mơ, thu video lại giấc mơ của con chúng ta khi còn bé, sản xuất video upload YouTube dựa trên câu truyện trong mơ.
    - Tìm kiếm hình ảnh tội phạm dựa vào đọc điện não đồng phạm? Chỉ cần hỏi 'Khuôn mặt của bạn anh như thế nào?', tội phạm vô thức tưởng tượng về khuôn mặt đồng phạm là dính, tìm kiếm địa điểm.
    - ...
Website liên kết