1 Bình luận
  • BlackWidow
    Sáng qua đọc đã thấy lạ, cây viết của Fox Sport mà k thấy tin trên Fox Sport, đến chiều thấy tin trên báo VN như nấm sau mưa mà báo tiếng Anh vẫn k thấy đâu.
    Nói chung tâm lý cay cú vẫn đậm lắm.
Website liên kết