6 Bình luận
  • SuperSliver
    Ừ nhỉ, nghỉ rồi giờ không biết chửi ai, thôi thì chửi cả làng Y tế.
Website liên kết